ITA  

   

Login Form  

   

สาธารณะสุข

   

แผนกสามัญสัมพันธ์

รายละเอียด

 นายบุญแต่ง ป้อมหิน หัวหน้าแผนก

นางสาวจิรายุ ศรีสะอาด

นางสาวคำโฮม คูณสว่าง

นายกิตติ ผลดี

นางสาวณญาดา อุราเลิศ

นายสุขประวัติ ขันทอง

นางสาวธนิตา สมนิยาม

 นางสาวธราทิตย์ ชิดชม

นางสาววันเหลิม จันทรไพร

นางวีนัส สุวรรณ

 

 

 

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   
© ALLROUNDER