ITA  

   

Login Form  

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เข้าร่วมกิจกรรม "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"

รายละเอียด

นายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีพิธีเปิดวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

โดย ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฏานันท์ ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร

คณะครู และนักเรียนนักศึกษาสถาศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ๑๐ แห่ง ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดจำนวนกว่า

๑๑๗ ผลงาน ใน ๙ ประเภท การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา และคัดเลือกตัวแทน

นักเรียนนักศึกษาเพื่อร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   
© ALLROUNDER