ITA  

   

Login Form  

   

ขอเชิญชวนร่วมโครงการอบรมออนไลน์ การสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

      โครงการอบรมออนไลน์ การสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ  ประจำปีการศึกษา  2564  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ และสามารถเป็นเจ้าของกิจการของตนเองได้อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่  21-22  กรกฎาคม  2564  สมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์บ่มเพาะฯวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

       โดยวิทยากร

  1. นายชวพจน์ ศุภสาร ม.อุบลราชธานี
  2. นางนงลักษณ์ ศรีชา หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

 

   

All News

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER