ITA  

   

Login Form  

   

การคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ ๕

รายละเอียด

            คณะผู้บริหาร พร้อมคณะครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ร่วมประชุมหารือ และได้ลงพื้นที่ ติดตาม สภาพความเป็นอยู่ ของนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ ๕ ระดับปวช. ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/ต่อภาคเรียน และระดับปวส. ภาคเรียนละ ๒๗,๕๐๐ บาท/ต่อภาคเรียน จนจบปริญญาตรี โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน ที่ขาดแคลนแต่ต้องมีความพยายาม คัดเลือกเพียง ๑ คน

 

 

   

All News

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2564 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER