ประชุมเตรียมพร้อมการเรียนออนไลน์

รายละเอียด
หมวด: ข่าวใหม่
สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 16 กรกฎาคม 2564 13:41
อัปเดตล่าสุดเมื่อ: วันศุกร์, 16 กรกฎาคม 2564 15:04
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 16 กรกฎาคม 2564 13:41
เขียนโดย Super User
ฮิต: 100

        วันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เปิดประชุมออนไลน์ร่วมกับคณะครู  ผ่าน Google Meet เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  โดยท่านผู้อำนวยการ ให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line และ On-Demand โดยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความพร้อมในเวลาที่เหมาะสมตามทฤษฏีความพร้อม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อความยืดหยุ่นในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษา

       นอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวขอบคุณ คณะครูและบุคลากรที่ได้ร่วมภารกิจในโครงการคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา