ITA  

   

Login Form  

   

โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายละเอียด

 

โครงการอบรมออนไลน์ การสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการ และ การเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเป็น ผู้ประกอบการ เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ และสามารถเป็นเจ้าของกิจการของตนเองได้อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์

  • นายชวพจน์ ศุภสาร ม.อุบลราชธานี
  • นางนงลักษณ์ ศรีชา หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

 

   

All News

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER