ITA  

   

Login Form  

   

หน่วยฉีดวัคซีน โควิด-19 เคลื่อนที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานใหญ่

รายละเอียด

         วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิช รัตวาลย์ ปลัดอำเภอกันทรลักษ์ ให้เกียรติเป็นประธาน หน่วยฉีดวัคซีน โควิด -19 เคลื่อนที่ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานใหญ่ ได้มาให้บริการ วัคซีนแก่ประชาชน ในเขตพื้นที่บริการ ตำบลจานใหญ่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

   

All News

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER