ITA  

   

Login Form  

   

โครงการออมไม่อด จดไม่จน ภายใต้โครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

รายละเอียด

 วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ มอบหมายให้นายสมศักดิ์ จันทานิตย์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการ "ออมไม่อด จนไม่จน" จัดโดยแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ภายใต้โครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติ จากนางละอองดาว สารีบุตร ครูชำนาญการ แผนกวิชา การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้อบรม ในหัวข้อการทําบัญชีรายรับ - รายจ่าย ในรูปแบบออนไลน์

   

All News

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER