ITA  

   

Login Form  

   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 ระดับ ปวช.๑-๓ ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ ๑

รายละเอียด

เมื่อวันที่๑๓ ตลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ได้นำนักเรียน ระดับปวช. 1 -3 เข้าร่วมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ที่คอยกำกับควบคุมดูแลแก่นักเรียน  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมรับวัคซีนจำนวน ๑,๓๖๕ คน ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

 

   

All News

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER