ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 ระดับ ปวช.๑-๓ ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ ๑

รายละเอียด
หมวด: ข่าวใหม่
สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 15 ตุลาคม 2564 13:11
อัปเดตล่าสุดเมื่อ: วันศุกร์, 05 พฤศจิกายน 2564 13:41
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 15 ตุลาคม 2564 13:11
เขียนโดย Super User
ฮิต: 79

เมื่อวันที่๑๓ ตลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ได้นำนักเรียน ระดับปวช. 1 -3 เข้าร่วมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ที่คอยกำกับควบคุมดูแลแก่นักเรียน  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมรับวัคซีนจำนวน ๑,๓๖๕ คน ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา