ITA  

   

Login Form  

   

รับข่าว เช้าวัน โดยท่านผอ.วิโรจน์ ธิมา

รายละเอียด

 

วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กล่าวพบปะกับนักเรียนนักศึกษา ที่มาเรียน (on site) ในระหว่างทำกิจกรรมหน้าเสาธง ได้ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ พร้อมกันนี้ท่านยังได้ให้นักเรียนนักศึกษา ตระหนักถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียว เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ  และระเบียบการใช้ชีวิตในวิทยาลัยฯ ในระหว่างการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็นคุณค่าและเป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม

 

 

 

   

All News

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER