ITA  

   

Login Form  

   

ร่วมนิเทศการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายละเอียด

วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมนิเทศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทลักษ์ ประจำแต่ละแผนกวิชา รวมทั้งสิ้น ๑๑ แผนกวิชา

 

   

All News

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER