ITA  

   

Login Form  

   

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙ ปี ยกระดับเป็นวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

รายละเอียด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวาสิทธิ์ พวงสวัสดิ์ อดีตผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส ครบรอบ ปี ยกระดับเป็นวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ คณะ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์