ITA  

   

Login Form  

   

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นำโดย นายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔