ITA  

   

Login Form  

   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ ๒

รายละเอียด

วันพุธ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐น. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ได้นำนักเรียนนักศึกษา ระดับปวส. ๑ - ๒ และ ระดับปวช ๑ - ๓ รอบเก็บตก เข้าร่วมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ ๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ที่คอยกำกับควบคุมดูแลนักเรียนนักศึกษา ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์

 

 

 

   

All News

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER