ITA  

   

Login Form  

   

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีศักดิ์หลักเมืองกันทรลักษ์

รายละเอียด

 

วันอังคาร ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีศักดิ์หลักเมืองกันทรลักษ์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ของชาวอำเภอกันทรลักษ์ ในการสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ ที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง อีกทั้งเป็นการช่วย ปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่ดีงามสร้างความรักความสามัคคีความสงบสุขในท้องถิ่น ณ ศาลหลักเมือง กันทรลักษ์