ITA  

   

Login Form  

   

ฉีดพ่นยากันยุงลาย ในวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

รายละเอียด

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ร่วมมือกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจานใหญ่ ฉีดพ่นยากันยุงลาย โดยผู้อำนวยการ นายวิโรจน์ ธิมา มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางสาวภวิกา โพธิ์ขาว นำคณะเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ ตำบลจานใหญ่ เข้าฉีดพ่นยากันยุงลาย ในวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เพื่อป้องกันไข้เลือดออก จากยุงลาย วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์