ITA  

   

Login Form  

   

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์พร้อมกับรองผู้อำนวยการเข้ารับวัคซีนบูทเข็มที่ ๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

รายละเอียด

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นายวิโรจน์ ธิมา พร้อมกับรองผู้อำนวยการ นายสมศักดิ์ จันทานิตย์ และรองผู้อำนวยการ นายอาทร ศรีมะณี เข้ารับวัคซีนบูทเข็มที่ ๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์