ITA  

   

Login Form  

   

“ วันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN Dengue Day ”

รายละเอียด

         สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลไข้เลือดออก วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น.  วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  ร่วมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และร่วมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ โดยความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานใหญ่ให้ความอนุเคราะห์ในการนำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในบริเวณที่พบแหล่งเพาะพันธุ์ุยุงในวิทยาลัยฯ และให้ข้อมูลการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามหลัก ๕ ป. ๑ ข. แก่นักเรียนนักศึกษาอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

   

All News

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER