ITA  

   

Login Form  

   

ติดตาม รับมือ โควิด-19

รายละเอียด

      

        รู้ทัน เข้าถึง ปลอดภัย วันนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมต้อนรับ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์  ในการติดตามสร้างความตระหนักและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ โดยท่านได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองตามหลักมาตรการการป้องกันโรค ๖ ข้อ แก่ทางวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่้ชื้อในสถานศึกษา และท่านยังได้พบปะ นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยการให้กำลังใจและแสดงความห่วงใย 

       นอกจากนี้ท่านยังได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจ กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ถึงกิจกรรมที่ได้ดำเนินโครงการมา และยังให้คำแนะนำสมาชิกชมรมถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีและถูกต้อง                                                                                                                                                                                      

   

 

 

   

All News

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER