ITA  

   

Login Form  

   

"ประเมิน ๓ ดาว ศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์"

รายละเอียด

        ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคกัทรลักษ์ได้เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด นำโดย นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วยนายอาทร  ศรีมะณี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาววันดี ปานฟัก หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ และคณะ โดยเข้ารับการประเมิน ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อเป็นการติดตามและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ ๓ ดาว (รอบปีการศึกษา ๒๕๖๓) 

   

All News

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER