"ประเมิน ๓ ดาว ศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์"

รายละเอียด
หมวด: ข่าวใหม่
สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564 15:35
อัปเดตล่าสุดเมื่อ: วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564 15:38
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564 15:35
เขียนโดย Super User
ฮิต: 188

        ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคกัทรลักษ์ได้เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด นำโดย นายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ พร้อมด้วยนายอาทร  ศรีมะณี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาววันดี ปานฟัก หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ และคณะ โดยเข้ารับการประเมิน ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อเป็นการติดตามและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ ๓ ดาว (รอบปีการศึกษา ๒๕๖๓)