ITA  

   

Login Form  

   

ผู้เรียนปลอดภัย on-site ปลอดเชื้อ

รายละเอียด

 

          เสริมสร้างบุคลิกภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยฯ วันพุธ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕ต๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิโรจน์ธิมา อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ได้กล่าวพบปะกับนักเรียนนักศึกษาในช่วงเช้าร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงโดยท่านได้กล่าวถึงบุคลิกภาพของนักเรียนนักศึกษา ทักษะการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ให้เป็นคนที่มีความมั่นใจและพร้อมในการร่วมกิจกรรมการเรียนในทุกรูปแบบ และท่านยังได้กล่าวถึงทักษะการใช้ชีวิต มารยาททางสังคมเบื้องต้น กับนักเรียนนักศึกษาที่มีปฏิทินการเรียนในภาคปฏิบัติในวิทยาลัยฯ

          จากนั้นนายกิตติ  ผลดี ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูเวรประจำวัน ยังได้กล่าวเน้นย้ำเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและปลอดภัย

         บรรยากาศในห้องเรียนของแผนกวิชาการบัญชี โดยวันนี้ปฏิบัติเรื่องการพิมพ์ดีดเบื้องต้นแก่นักเรียนระดับชั้นปวช.๑ สอนโดยนางสาววันดี ปานฟัก ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานระหว่างการเรียนการปฏิบัติ ภายในห้องเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

 

 

 

 

   

All News

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER