ผู้เรียนปลอดภัย on-site ปลอดเชื้อ

รายละเอียด
หมวด: ข่าวใหม่
สร้างเมื่อ: วันพุธ, 23 มิถุนายน 2564 11:13
อัปเดตล่าสุดเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564 10:51
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 23 มิถุนายน 2564 11:13
เขียนโดย Super User
ฮิต: 137

 

          เสริมสร้างบุคลิกภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยฯ วันพุธ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕ต๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิโรจน์ธิมา อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ได้กล่าวพบปะกับนักเรียนนักศึกษาในช่วงเช้าร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงโดยท่านได้กล่าวถึงบุคลิกภาพของนักเรียนนักศึกษา ทักษะการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ให้เป็นคนที่มีความมั่นใจและพร้อมในการร่วมกิจกรรมการเรียนในทุกรูปแบบ และท่านยังได้กล่าวถึงทักษะการใช้ชีวิต มารยาททางสังคมเบื้องต้น กับนักเรียนนักศึกษาที่มีปฏิทินการเรียนในภาคปฏิบัติในวิทยาลัยฯ

          จากนั้นนายกิตติ  ผลดี ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูเวรประจำวัน ยังได้กล่าวเน้นย้ำเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและปลอดภัย

         บรรยากาศในห้องเรียนของแผนกวิชาการบัญชี โดยวันนี้ปฏิบัติเรื่องการพิมพ์ดีดเบื้องต้นแก่นักเรียนระดับชั้นปวช.๑ สอนโดยนางสาววันดี ปานฟัก ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานระหว่างการเรียนการปฏิบัติ ภายในห้องเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด