ITA  

   

Login Form  

   

สัปดาห์ที่ 2 ผู้เรียนปลอดภัย on-site ปลอดเชื้อ

รายละเอียด

         วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ นายสุประวัติ  ขันทอง ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูเวรประจำวัน ได้กล่าวพบปะกับนักเรียนนักศึกษา และยังได้เปิดประสบการณ์ เล่าทักษะชีวิต ในระหว่างการใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยฯ อย่างมีความสุข โดยกล่าวกับนักเรียนนักศึกษาที่มีปฏิทินการเรียนในภาคปฏิบัติในวิทยาลัยฯ

         สำหรับบรรยากาศในห้องเรียนของแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน โดยวันนี้ปฏิบัติเรื่องงานตะไบ แก่นักเรียนระดับชั้นปวช.๑ สอนโดย ว่าที่ร้อยเอกสายชล ทองแป ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนานและความตื่นเต้นของนักเรียนระดับ ปวช.๑ ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ของการเรียนสายช่าง ระหว่างการเรียนการปฏิบัติ ภายในห้องเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

   

All News

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER