สัปดาห์ที่ 2 ผู้เรียนปลอดภัย on-site ปลอดเชื้อ

รายละเอียด
หมวด: ข่าวใหม่
สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564 10:46
อัปเดตล่าสุดเมื่อ: วันศุกร์, 25 มิถุนายน 2564 10:59
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564 10:46
เขียนโดย Super User
ฮิต: 168

         วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ นายสุประวัติ  ขันทอง ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูเวรประจำวัน ได้กล่าวพบปะกับนักเรียนนักศึกษา และยังได้เปิดประสบการณ์ เล่าทักษะชีวิต ในระหว่างการใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยฯ อย่างมีความสุข โดยกล่าวกับนักเรียนนักศึกษาที่มีปฏิทินการเรียนในภาคปฏิบัติในวิทยาลัยฯ

         สำหรับบรรยากาศในห้องเรียนของแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน โดยวันนี้ปฏิบัติเรื่องงานตะไบ แก่นักเรียนระดับชั้นปวช.๑ สอนโดย ว่าที่ร้อยเอกสายชล ทองแป ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนานและความตื่นเต้นของนักเรียนระดับ ปวช.๑ ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ของการเรียนสายช่าง ระหว่างการเรียนการปฏิบัติ ภายในห้องเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด