ITA  

   

Login Form  

   

ความพร้อมสู่การเรียนในสัปดาห์ที่ ๓

รายละเอียด

       ด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหารพร้อมทั้งคณะครูบุคลากรทุกท่าน วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน เวลา ๐๘.๐๕ น. นายอาทร  ศรีมะณี  รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กล่าวกับนักเรียนนักศึกษาหน้าเสาธง ช่วงทำกิจกรรมเคารพธงชาติ ท่านได้พบปะกับนักเรียนนักศึกษา และแสดงความห่วงใยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยท่านได้กล่าวเพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เรียนในภาคปฏิบัติในแผนกวิชา พร้อมกันนี้ท่านได้กล่าวต้อนรับนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.1 ,ปวส.1 และกล่าวอวยพรสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนนักศึกษา 

         จากนั้น นายชัยศิริ  ตุ้มคง ครูวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูเวรประจำวัน ได้พบปะชี้แจงความพร้อมการเข้าเรียนในสัปดาห์ที่ ๓ การตรวจสอบทรัพย์สินที่นำมาในวิทยาลัยฯ ที่เป็นของมีค่าด้วยความปลอดภัยและการสูญหายของทรัพย์สิน พร้อมทั้งยังเป็นห่วงเป็นใยนักเรียนนักศึกษาในการมาเรียนวิทยาลัยฯ ให้ปฏิบัติตามมาตราการอย่างเข้มข้น

   

 

 

 

   

All News

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER