ITA  

   

Login Form  

   

โครงการคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19)

รายละเอียด

        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายที่ยังพบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ต้อนรับนักเรียนนักศึกษาที่กลับขากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยง โดยทางวิทยาลัยฯ ได้มีมาตรการการคัดกรองนักเรียนนักศึกษาตามมาตรการการป้องกันโรค ตาม (ศบค.) โดยทางวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับทางสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ รพสต.จานใหญ่ พร้อมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมคัดกรอง เฝ้าระวัง และร่วมประเมินสถานการณ์ของนักเรียนนักศึกษา

      

      

 

 

 

 

 

   

All News

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   

วิทยาลัยเทคนิคกันทรล้กษ์ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเเกษ โทร 045811053

ลิขสิทธิ์ © 2565 เทคนิคกันทรลักษ์. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
   
© ALLROUNDER