ITA  

   

Login Form  

   

ข่าวสารใหม่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

เปิดภาคเรียนที่1/2564วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

        วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ทำการเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยให้นักศึกษามาเรียนที่วิทยาลัยในรูปแบบ (on-site) ในรายวิชาภาคปฏิบัติโดยจัดตารางเรียนแบบ Block Release ให้นักศึกษาบางกลุ่มมาเรียนไม่เกินแผนกวิชาละ ไม่เกิน 40 คน และ ให้เรียนภาคทฤษฎีรูปแบบ (online) ครบทุกรายวิชาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

   

ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

รายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   
© ALLROUNDER