ITA  

   

Login Form  

   

ประเมินสมรรถนะ

รายละเอียด

        วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ดำเนินการประเมินผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน ๒ อัตรา โดยทางวิทยาลัยฯ มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัย และคัดกรองวัดอุณภูมิอย่างเข้มงวด 

 

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   
© ALLROUNDER