ITA  

   

Login Form  

   

ขอบพระคุณวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

รายละเอียด

       วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น ายวิโรจน์  ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูร่วมให้การต้อนรับ และกราบขอบพระคุณ ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร ที่นำสิ่งของมามอบ ได้แก่อาหารและเครื่องดื่ม ให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในพื้นที่เสี่ยงระหว่างการกักตัว ๑๔ วัน  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 

   

ผู้บริหาร  

di_viroj.png
   

External Link  

ห้องสมุก

   
© ALLROUNDER